Spółka zawiązana przez podmiot polski Hemp&Health S.A. oraz amerykański Alivecel LLC

tablet

Celem AliveHealth jest opracowanie i oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci bioimplantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym. AliveHealth prowadzić będzie badania (R&D) w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie „in vivo” będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.
Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.
Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści (30) do sześćdziesięciu (60) dni. Implanty docelowo oferowane przez AliveHealth będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub dłużej.
AliveHealth planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z centrami i agencjami badawczymi.
Docelowo AliveHealth będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do swoich założycieli – spółek Alivecel LLC i Hemp&Health S.A. – oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Hemp&Health będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.

01

SZYBKO

Alivecel dostarcza bezbolesne, nieinwazyjne i ekonomicznie wykonalne innowacje, które pomagają podnieść jakość życia naszych klientów i poprawić ogólną łatwość monitorowania poziomu glukozy za pomocą zdalnej technologii, poprawiając ogólną jakość życia pacjenta.

02

BEZPIECZNIE

Pojedynczy bioczujnik do wstrzyknięć, nie większy niż ziarno ryżu, jest wstrzykiwany pod skórę w prosty jednorazowy sposób. Czujnik sam się ładuje i może monitorować poziom cukru we krwi przez całą dobę. Czujnik wysyła dane w czasie rzeczywistym do aplikacji na smartfony, które mogą być udostępniane pracownikom służby zdrowia i innym członkom rodziny, oraz alarmować w przypadku nieprawidłowości poziomu cukru we krwi.

03

ŁATWO

Jest prosty, bezbolesny, ekonomicznie opłacalny i zapewnia lekarzom i badaczom dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym. Pacjenci nie będą już cierpieć uciążliwego i czasochłonnego i bolesnego monitorowania.

O nas

Nasza misja

Zapewnić najlepszy sposób do monitorowania glukozy i innych chorób dla ludzi na całym świecie.

Nasz cel

Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie innowacyjnych pomysłów w dziedzinie bioczujników, które zapewnią m.in. chorym nieinwazyjne rozwiązanie całodobowego monitorowania poziomu  przeróżnych markerów we krwi. Monitorowanie „in vivo” będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Jak to robimy?

Dzięki innowacjom i sprawdzonym praktykom AliveHealth rozwiąże niektóre z najbardziej palących problemów, przed którymi stoją pacjenci, którym chcemy służyć. AliveHealth wykorzystuje połączenie technologii opracowanych zarówno przez amerykańskie uniwersytety, jak i wiodące ośrodki badawcze z całego świata. Nasze badania mają zasięg międzynarodowy, globalny pogląd, ale bardzo ukierunkowany wspólny cel. Łączymy wiodące technologie w tej dziedzinie w innowacyjny i praktyczny sposób.

Jak to działa w przypadku monitorowania poziomu glukozy ?

GERARD H. BENCEN

COO Alivecel LLC

Gerard H. Bencen jest doświadczonym prawnikiem i biznesmenem z doświadczeniem w ochronie i przekładaniu podstawowych odkryć naukowych na produkty komercyjne. Głębokie i szerokie doświadczenie w dziedzinie farmacji, przeszczepów i urządzeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony, oceny, licencjonowania i egzekwowania praw własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych.

Gerard posiada różne stopnie naukowe w dziedzinie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej oraz wcześniejsze stanowiska w Merck.

Pełnił również funkcję General Counsel w NASDAQ, spółce produkującej przeszczepy allogeniczne RTI Surgical (RTIX), i założył Bencen & Van Dyke, PA i praktyki prawa patentowego. Przez lata wspierał wiele firm typu start-up, współpracował z biurami transferu technologii uniwersyteckich oraz zespołami ds. Analizy inwestycji, aby zarządzać ekspozycją prawną, doradzać kierownictwu wyższego szczebla i z powodzeniem zawierał ważne umowy inwestycyjne i licencyjne.

MARK GLAZER

CTO AliveHealth Sp. z o.o.

Mark Glazer jest biologiem molekularnym, wynalazcą i dyrektorem ds. Technologii. Ma głębokie doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym inżynierii genetycznej. Jego główna specjalizacja to biologia molekularna i syntetyczna w połączeniu z mikroelektroniką i nanotechnologią. Mark ma także różne zainteresowania naukowe w powstającej dziedzinie astrobiologii. Jako naukowiec łączy różne dziedziny nauki, aby tworzyć nowatorskie rozwiązania współczesnych problemów. Mark Glazer jest absolwentem biologii molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej jako główny naukowiec w prywatnym laboratorium w Glasgow w Szkocji – BIOCITY, badał nowe metody odkażania i wykrywania patogenów w sprzęcie medycznym. Wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim badał regulacyjne segmenty mRNA – zwane przełącznikami Riboswitches, które mogą wiązać się z małymi cząsteczkami, powodując zmianę produkcji białek bakterii chorobotwórczych. Dodatkowo prowadził badania w Polskim Narodowym Instytucie Onkologii – Marie Skłodowskiej-Curie. Był także pierwszym polskim biologiem, który zbadał „ocenę zdolności mikroorganizmów do przeżycia na niskiej orbicie ziemskiej”.
W wolnym czasie Mark pisze artykuły pop-science dla magazynu Focus.

Zakres działalności firmy związany z COVID-19

AliveHealth planuje wykorzystanie systemu biokapsułowego ALIVECEL do wykrywania w czasie rzeczywistym markerów związanych z wirusami, w tym SARS-COV-2.

Celem jest zaoferowanie taniego systemu monitorowania i wykrywania, który mógłby przekazywać sygnały wczesnego ostrzegania samym użytkownikom, jak i  pracownikom służby zdrowia.

Skontaktuj się z nami

Adres e-mail: kontakt@AliveHealth.pl

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa